Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2021 13:54

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δυο συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ICON WOMEN» με κωδ. ΜIS: 5003919, που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Τεχνολογίας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δυο (02) συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ICON WOMEN”- integrating innovation and promoting cluster organization in women enterprises / ενσωμάτωση καινοτομίας, προώθηση και οργάνωση συνεργατικών σχηματισμών γυναικείων επιχειρήσεων, με κωδ. mis:5003919, που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «interreg Ελλάδα-Iταλία 2014-2020».

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους και τις προύποθέσεις της συνημμένης πρόσκλησης, υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 17η Ιανουαρίου 2021.

Επισυνάπτεται:

  • α) η αριθ.πρωτ.5814/115/11.01.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΜ287Λ6-1ΦΜ),
  • β) έντυπο αίτησης σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc)
  • γ) έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ν.1599/1986 σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc)
  • δ) έντυπο συγκατάθεσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερόμενων, όπως αυτά θα δηλωθούν στην αίτηση τους και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc).

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επί των αιτήσεων ή/και των δικαιολογητικών μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Διοίκησης στα τηλέφωνα: 2613.613.106, 2613.613.149.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 12 Ιανουάριος 2021 09:42
επιστροφή στην κορυφή