Πέμπτη, 04 Φεβρουάριος 2021 14:04

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για ένα έτος, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 136.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: (α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) όπως τροποποίηθηκε και ισχύει και (β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας.
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 04 Φεβρουάριος 2021 19:23
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.