Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021 11:14

«Αποκατάσταση της διώρυγας Διμηκού Αιτωλ/νίας»

Με το υποέργο θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης της διώρυγας Δίμηκου συνολικού μήκους 11.500μ. η οποία αποχετεύει το υδάτινο πλεόνασμα της λίμνης Λυσιμαχείας (και κατ’ επέκταση της λίμνης Τριχωνίδας μέσω της ενωτικής τάφρου) στον ποταμό Αχελώο.  Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι και θα εκτελεστούν τμηματικά, όπου κριθεί αναγκαίο κατά μήκος της διώρυγας:

  • Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.
  • Απομάκρυνση της υδροχαρούς βλάστησης.
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021 17:41
επιστροφή στην κορυφή