Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021 15:02

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για τη διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021- 2025»

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021 17:57
επιστροφή στην κορυφή