Δευτέρα, 01 Μάρτιος 2021 11:10

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:«Αποκατάσταση βατότητας τμήματος της οδού Κάτω Αχαΐας - Πετροχωρίου» προϋπολογισμού: 385.000,00€ (ΣΑΕΠ001/2021ΕΠ001000)

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 01 Μάρτιος 2021 14:53
επιστροφή στην κορυφή