Δευτέρα, 01 Μάρτιος 2021 11:23

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης οδών προς Ιερές Μονές Μαρίτσης και Αγίου Νικολάου Σπάτα» προϋπολογισμού: 800.000,00€ (ΣΑΕΠ001/2019)

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης οδών προς Ιερές Μονές Μαρίτσης και Αγίου Νικολάου Σπάτα», προϋπολογισμού: 800.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε. Αχαΐας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 001) με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης οδών προς Ιερές Μονές Μαρίτσης και Αγίου Νικολάου Σπάτα», με Κ.Α.: 2019ΕΠ00100018.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 01 Μάρτιος 2021 14:53
επιστροφή στην κορυφή