Δευτέρα, 01 Μάρτιος 2021 11:36

3η Πρόσκληση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την Υποβολή Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. για το σχολικό 2020-2021

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 01 Μάρτιος 2021 14:54
επιστροφή στην κορυφή