Τετάρτη, 07 Απρίλιος 2021 08:12

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς Για τη σύναψη σύμβασης (χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της και μέχρι 31-12-2021) για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου προς διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης διπλώματος χειριστή

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 07 Απρίλιος 2021 14:22
επιστροφή στην κορυφή