Τετάρτη, 05 Μάιος 2021 07:14

Δημοπράτηση έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και αποκατάσταση οδοστρώματος στην 34η Επ. οδό, εντός οικισμού Άνω Αχαΐας»

Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες κατασκευής δικτύου συλλογής όμβριων υδάτων στην 34η Επ. Οδό, στο τμήμα εντός του οικισμού της Άνω Αχαΐας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας καθώς και τις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην περιοχή. Ειδικότερα προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 1. Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων εκατέρων της οδού με αγωγούς αποχέτευση από PVC – U, σειράς 41 , DN315 και DN400 2. Κατασκευή φρεατίων συλλογής όμβριων υδάτων και τοποθέτηση εσχαρών. 3. Κατασκευή κρασπεδόρειθρων 4. Ανακατασκευή υπάρχουσας οδοστρωσίας17 5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε όλο το πλάτος της οδού.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 05 Μάιος 2021 14:10
επιστροφή στην κορυφή