Τετάρτη, 05 Μάιος 2021 12:32

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Π.Ε Ηλείας για τη σύναψη σύμβασης για τη διασύνδεση του συστήματος ασφαλείας του αεροδρομίου του Επιταλίου με κέντρο λήψης σημάτων και την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης για τη διασύνδεση του συστήματος ασφαλείας του αεροδρομίου του Επιταλίου με κέντρο λήψης σημάτων και την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και επέμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 05 Μάιος 2021 14:13
επιστροφή στην κορυφή