Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 10:14

Διακήρυξη επαναληπτ.ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγειονομικού υλικού 2021 για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε. - π/υ 75.592,10 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ-ΑΑ 132033»

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 31 Μάιος 2021 13:06
επιστροφή στην κορυφή