Παρασκευή, 18 Ιούνιος 2021 12:51

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 15.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18 Ιούνιος 2021 15:31
επιστροφή στην κορυφή