Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2022 12:03

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (345347/5915/26-11-2021) στο πλαίσιο του έργου «HERIT DATA»

Επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες βαθμολογίας των υποψηφίων των θέσεων Κ1 και Κ2 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνεργάτες/ιδες κατόπιν της υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/345347/5915/26.11.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «HERIT DATA» (Project Number 3244) που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας (INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020).

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2022 18:52
επιστροφή στην κορυφή