Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2022 14:19

Κοινοποίηση της αριθ. 29/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. στους συμμετέχοντες στην αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/359802/8546/22-12-2021 διαπραγμάτευση για τη μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Ηλείας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2022 18:29
επιστροφή στην κορυφή