Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023 13:01

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη διενέργεια εξετάσεων του ν.3982/2011 της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Αχαΐας, για το έτος 2023, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023 17:05
επιστροφή στην κορυφή