Τρίτη, 07 Νοέμβριος 2023 13:27

Διακηρύξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς»

Διακήρυξη Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς», Προϋπολογισμού 97.588,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Α/Α 256162/ CPV: 45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 07 Νοέμβριος 2023 18:19
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.