Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2017 13:03

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Βιβλιοδεσία των Πρακτικών των Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 2016-2017 δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2017 18:44
επιστροφή στην κορυφή