Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2018 12:47

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2018 22:25
επιστροφή στην κορυφή