Τετάρτη, 02 Μάιος 2018 08:09

Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την 12η Διαπραγμάτευση (Κολύμβηση) της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ,για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για το σχολικό έτος 2017-2018

Διευκρινίζεται ότι μόνο οι προσωρινοί ανάδοχοι με βάσει την υπ’αριθμ 660/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορούν να λάβουν μέρος.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 02 Μάιος 2018 11:12
επιστροφή στην κορυφή