Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:42

CHERPLAN

cherplan-logo-web

Το έργο CHERPLAN του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Νοτιοανατολική Ευρώπη – Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας” [South East Europe – Transnational Cooperation Programme (SEE)] της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007 – 2013 στοχεύει να παρέχει μια ισχυρή βάση για την εξασφάλιση της συμβατότητας και της συνέργιας μεταξύ της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την υιοθέτηση μιας σύγχρονης προσέγγισης περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε όλο το χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στόχος του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (ΠΣ) είναι η ολοκλήρωση του παραδοσιακού αστικού / χωροταξικού σχεδιασμού με τις ανησυχίες του περιβαλλοντισμού για την εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης. Σε μια καινοτόμα εφαρμογή της σε τοποθεσίες ΠΚ, η ολοκληρωμένη προοπτική του ΠΣ μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τρεις άξονες: το δομημένο και ιστορικό περιβάλλον, το κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον, και το βιοφυσικό περιβάλλον. Οι "Φυσικές" (συχνά ανθρωπογενείς) καταστροφές είναι ένας από τους παράγοντες που εξετάζονται: οι τοποθεσίες ΠΚ είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, καθώς είναι σπάνιες, πολύτιμες και μη ανανεώσιμες.

Μια πολύ-επίπεδη και πολύ-τομεακή εταιρική σχέση θα διασφαλίσει την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων αυτών. Για την προώθηση της αποτελεσματικής συμμετοχικής διαχείρισης των χώρων ΠΚ, εταιρικά σχήματα διαχείρισης πολιτιστικών χώρων θα συσταθούν στο πλαίσιο πιλοτικών σχεδίων σε 7 επιλεγμένες τοποθεσίες ΠΚ στις εμπλεκόμενες χώρες: μετά τη διοργάνωση εργαστηρίων και δράσεων εκπαίδευσης/κατάρτισης, θα προετοιμαστούν Σχέδια Δράσης, Επιχειρησιακά Σχέδια και Σχέδια Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των συγκρούσεων (η Πολιτιστική Κληρονομιά εκλαμβάνεται συχνά ως εμπόδιο για την ανάπτυξη), τη μόνιμη δημιουργία θέσεων εργασίας (που θα συνδεθεί με πάγια στοιχεία, όπως οι τοποθεσίες ΠΚ), και την ενσωμάτωση των μειονοτήτων και του πολιτισμικού τους υπόβαθρου στο συμμετοχικό σχήμα.

Τέλος, ένα μοντέλο ΠΣ θα αναπτυχθεί ως ένα στρατηγικό εργαλείο για την διαρκή μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου, υποστηριζόμενο από ένα Μνημόνιο Συν-αντίληψης που θα υπογραφεί από τα τέσσερα (4) εμπλεκόμενα Υπουργεία Πολιτισμού.

Στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) ανάπτυξης της πιλοτικής περιοχής (Ναύπακτος) και θα μελετηθεί η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής βασισμένα σε ένα σύγχρονο μοντέλο περιβαλλοντικού σχεδιασμού αξιοποιώντας και τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών κλπ).

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2022 08:43
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.