Πέμπτη, 04 Νοέμβριος 2021 09:17

AGROSEVI - Ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη δημιουργία μιας Εικονικής Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγρο-Διατροφής

ec-easmeagro-sevi

AGROSEVI - “Development of a Plan for the creation of a Virtual Incubator to support Social Entrepreneurship in the field of Agri-Nutrition" – «Ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη δημιουργία μιας Εικονικής Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγρο-Διατροφής».

Περιγραφή – Στόχοι του έργου:

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με τις ανάγκες της τοπικής/περιφερειακής κοινωνίας και υποστηρίζει την τοπική ανάπτυξη. Επιπλέον, χαρακτηριστικό είναι ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιβιώνουν και αναπτύσσονται σε περιόδους κρίσης, διατηρώντας και δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) υπάρχουν τομείς με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών, όπως ο τομέας της αγρο-διατροφής. Η Π.Δ.Ε. παράλληλα επιθυμεί την ανάπτυξη νέων κοινωνικών επιχειρήσεων με έμφαση στον ανωτέρω τομέα ο οποίος παρουσιάζει σημαντική δυναμική και αποτελεί τομέα σημαντικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του, αλλά και την υποστήριξη των ήδη υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια δεν είναι σημαντικός και η μέχρι τώρα εμπειρία εστιάζεται στη λειτουργία αγροτικών συνεταιρισμών. Άλλες περιφέρειες της ΕΕ ωστόσο, έχουν ήδη αναπτύξει μηχανισμούς υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Σε αυτή τη βάση επιδιώκεται μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών,να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο εφαρμογής για τη δημιουργία μιας εικονικής θερμοκοιτίδας, που θα μπορεί μελλοντικά να λειτουργήσει ως σημαντικό σημείο επαφής για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της αγρο-διατροφής για την Περιφέρεια.

Η ανάπτυξη του πλαισίου, αλλά και ο σχεδιασμός των ειδικών συνιστωσών, για την ανάπτυξη και λειτουργία της θερμοκοιτίδας θα επιτευχθεί με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων, με τον εντοπισμό και τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών, και την από κοινού διαμόρφωση πλαισίου αξιολόγησης των επιμέρους παραγόντων των βέλτιστων πρακτικών και της δυνατότητας μεταφοράς τους.

Περιγραφή – Αποτέλεσμα του έργου:

 • Εναρκτήριες συναντήσεις: Ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχει κοινή κατανόηση των στόχων της αποστολής.
 • Προσδιορισμός Καλών Πρακτικών όσον αφορά τα εργαλεία και τις πολιτικές που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της αγρο-διατροφής, που θα μπορούσε να είναι συναφής και μεταβιβάσιμη μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών.
 • Οργάνωση του Πρώτου Εργαστηρίου κατά το οποίο οι συμμετέχοντες θα επανεξετάσουν τις καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν στην προηγούμενη φάση, τόσο από τις περιφέρειές τους όσο και από άλλες περιοχές της ΕΕ.
 • Διαμόρφωση Πλέγματος Αξιολόγησης ως εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την αξιολόγηση των καλών πρακτικών που προσδιορίζονται στις προηγούμενες φάσεις, με τυποποιημένο αντικειμενικό τρόπο, για εφαρμογή και δυνατότητα μεταφοράς, στις χώρες των εταίρων.
 • Οργάνωση του Δεύτερου Εργαστηρίου κατά το οποίο οι συμμετέχοντες ανταλλάσουν απόψεις, οριστικοποιούν επίσημα το Πλέγμα Αξιολόγησης και συζητούν τα χαρακτηριστικά της Εικονικής Θερμοκοιτίδας.
 • Ανάπτυξη Σχεδίου για τη δημιουργία μιας Εικονικής Θερμοκοιτίδας. Θα είναι ένας διαθέσιμος πόρος για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα και για την ανάπτυξή του θα ληφθούν υπόψη οι καλές πρακτικές που συγκεντρώθηκαν από τις συμμετέχουσες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης μέσω του Πλέγματος που θα διευκολύνει τον εντοπισμό πρόσθετων εφαρμόσιμων και μεταβιβάσιμων καλών πρακτικών για κάθε περιοχή που χρησιμοποιεί το Σχέδιο.
 • Διοργάνωση του Τρίτου Εργαστηρίου κατά το οποίο οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν το Σχέδιο για την Εικονική Θερμοκοιτίδα και τις προτάσεις για το επόμενο Σχέδιο Δράσης και θα οριστικοποιήσουν επίσημα το Σχέδιο για την Εικονική Θερμοκοιτίδα.
 • Σχεδιασμός Μελλοντικών Δράσεων. Οι εταίροι της κοινοπραξίας θα παράξουν από κοινού το Σχέδιο Δράσης για τα μελλοντικά βήματα αυτής της πρωτοβουλίας. Πώς το Blueprint θα μπορούσε να προχωρήσει και να οδηγήσει σε μια πιθανή πιλοτική λειτουργία του Virtual Incubator; Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του Δικτύου Μάθησης/Σύμπραξης που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της Αποστολής; Πώς θα ολοκληρωθεί το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς (CRF) με συστάσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στον αγροδιατροφικό τομέα;

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η σύμπραξη του έργου AGROSEVI αποτελείται από τους παρακάτω εταίρους:

 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (RWG) – επικεφαλής εταίρος
 • Provincial Government of Burgos (PGB), Ισπανία
 • Pohjois-Pohjanmaan Liitto (COR), Φινλανδία

Διάρκεια του έργου: 01/02/2021 – 31/01/2022

Συνολικός Προϋπολογισμός: 109.081, 61€

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Παπασπύρου Σπύρος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. 2613-613630
 • Καρβέλη Σοφία, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. 2613-613551
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 03 Ιανουάριος 2022 16:46
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.