Τετάρτη, 29 Δεκέμβριος 2021 12:38

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΠΔΕ 2021-2025

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνέχεια της έγκρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης με την υπ’ αρ. 133633/16.12.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» (Β’ 5926), προχωρά στην ανάρτησή του στον επίσημο ιστότοπό της, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθ. 1 παρ. 2 της ως άνω Υ.Α.

Σημειώνεται ότι το ΠΠΑ της ΠΔΕ καταρτίστηκε και αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους όρους και τη διαδικασία της υπ’ αρ. 95189/14.09.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025» (Β’ 3961) και τις διατάξεις του Μέρους ΙΗ του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

 

Επιπλέον πληροφορίες για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το Θεσμικό Πλαίσιο που το διέπει, τις Διαδικασίες και το ΟΠΣ ΕΠΑ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: epa.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024 10:50
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.