Αποκαταστάσεις βλαβών απο τις θεομηνίες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2016 σε Δήμους της Π.Ε. Ηλείας

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε ποταμούς και χειμάρρους του Ν. Ηλείας στα όρια των Δήμων Πύργου, Ήλιδας, Πηνειού και Ανδραβίδας – Κυλλήνης και συγκεκριμένα στα εξής υδατορέματα: ποταμοί Πηνειός,Πηνειακός Λάδωνας, Βέργας, Ιάρδανος, Ενιπέας χείμαρροι Σοχιάς, Ρούσκουλα, Λατίφης, Γκουρλέσας, Κουρτεσίου κλπ.

Οι προς εκτέλεση εργασίες θα αφορούν στην απομάκρυνση προσχώσεων, καθαρισμό κοίτης, μόρφωση πρανών και κοιτών και προστασία με λιθορριπές

Προϋπολογισμός:  3.100.000,00 €

Κωδικός Σ.Α: 2017ΕΠ80100008

Στόχοι Οφέλη: Οι επεμβάσεις θα γίνουν στα πιο ευαίσθητα τμήματα των ανωτέρω υδατορεμάτων και ιδιαίτερα εκεί όπου διέρχονται από οικισμούς και καλλιεργημένες περιοχές προκειμένου να αποφευχθούν καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές

Το παρόν Έργο αποτελείται απο 5 Υποέργα:

1ο Υποέργο: Αποκατάσταση  βλαβών από θεομηνία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας   -   Προϋπολογισμός:600.000,00€                                                               

2ο Υποέργο: Αποκατάσταση  βλαβών από θεομηνία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου Πύργου της Π.Ε. Ηλείας                   Προϋπολογισμός: 600.000,00€         

3ο Υποέργο: Αποκατάσταση  βλαβών από θεομηνία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας Προϋπολογισμός: 600.000,00€        

4ο Υποέργο: Αποκατάσταση  βλαβών από θεομηνία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου Πηνειού της Π.Ε. Ηλείας Προϋπολογισμός: 300.000,00€  

5ο Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών – άρση προσχώσεων σε ποταμούς και χειμάρρους  στα όρια των Δήμων Πύργου, Ήλιδας, Πηνειού και Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας    -    Προϋπολογισμός:1.000.000,00€

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Ηλεία

Κατάσταση

Σε εξέλιξη