Πληροφορίες

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχοντας ως στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, της κοινής γνώμης και των μέσων ενημέρωσης, αποτύπωσε τα έργα που υλοποιεί σε αυτήν την εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για όλα τα εκτελούμενα έργα της Π.Δ.Ε. βάσει την πηγή χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, ΠΔΕ), την Π.Ε. στην οποία ανήκουν (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία), και την κατάσταση της εξέλιξής τους (π.χ. ενταγμένο, ολοκληρωμένο, σε εξέλιξη), ενώ παράλληλα του παρέχεται η δυνατότητα της γεωγραφικής απεικόνισης του εκάστοτε έργου στο χάρτη.

Πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο διαφάνειας, παρακολούθησης και αναζήτησης πληροφοριών για όλα τα εκτελούμενα έργα.