Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Περιγραφή

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν για την αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε υδατόρτα της Π.Ε. Αιτ/νίας. Επιλέχθηκαν ως προτεραιότητα με βάση τον επικείμενο κίνδυνο πλημμύρας και συνεπειών τους, ο ποταμός Ίναχος, ο ποταμός Εύηνος και ο χείμαρρος Εριμήτσας.

Προϋπολογισμός: 371.167,97€

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε υδατόρτα της Π.Ε. Αιτ/νίας.

Κωδικός Σ.Α.:  2014ΣΕ57200002

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείων (Έργα σε Συλλογική Απόφαση Υπουργείων υλοποιούμενα από την ΠΔΕ) - ΠΔΕ Υπουργείων

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Σε εξέλιξη