Αποκατάσταση βλαβών από χρήση των παραδοθέντων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έργων: 1) «Κατασκευή Παραιόνιας οδού, Οδικές Συνδέσεις Αγ. Ηλία» & 2) «κατασκευή Σήραγγας Αγ. Ηλία

Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει  εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του κτηρίου εξυπηρέτησης σήραγγας, του οδοφωτισμού της παραϊόνιας οδού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της σήραγγας του Αγ. Ηλία και του κτηρίου εξυπηρέτησης σήραγγας. Επίσης, θα ληφθεί μέριμνα για την προστασία του κτηρίου εξυπηρέτησης σήραγγας και των Η/Μ εγκαταστάσεων από κλοπές και δολιοφθορές.

Προϋπολογισμός: 227.340,00 €

Στόχοι/Οφέλη: Με το συγκεκριμένο έργο θα εκτελεστούν απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του κτηρίου εξυπηρέτησης σήραγγας, του οδοφωτισμού της παραϊόνιας οδού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της σήραγγας του Αγ. Ηλία και του κτηρίου εξυπηρέτησης σήραγγας

 Κωδικός Σ.Α: 2014ΣΕ57100004

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείων (Έργα σε Συλλογική Απόφαση Υπουργείων υλοποιούμενα από την ΠΔΕ) - ΠΔΕ Υπουργείων

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο