title?>

Επισκευή-Αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας

Το έργο περιλαμβάνει:

1.Την μελέτη επισκευής – αποκατάστασης λειτουργίας των μηχανισμών κίνησης και αυτοματισμού των θυροφραγμάτων:

Α) Θυροφράγματος Α,’ Πύργου Υδροληψίας

Β) Ρυθμιστικής Βαλβίδας εκροής, Φυλακίου ελέγχου

Γ) Θυροφράγματος Γ,’ Υπερχειλιστή

2. Την μελέτη αποκατάστασης λειτουργίας της Γερανογέφυρας στον Πύργο

3. Την μελέτη νέων Δικτύων Ηλεκτρικής Τροφοδότησης & Ψηφιακού ελέγχου

4.Την μελέτη εγκατάστασης νέου συστήματος Αυτόματου Ελέγχου- Μέτρησης- Καταγραφής των λειτουργιών του φράγματος.

5.Την μελέτη αποκατάστασης λειτουργίας του ηλεκτροφωτισμού της οδού στέψης του φράγματος.

6.Την μελέτη αποκατάστασης της αντικεραυνικής προστασίας των εγκαταστάσεων.

7. Την μελέτη αποκατάστασης λειτουργίας των λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων στεγασμένων χώρων

8.Την μελέτη επισκευής - συντήρησης του δομικού σώματος των θυροφραγμάτων.

9.Τις αναγκαίες οικοδομικές εργασίες επισκευής - βελτίωσης των στεγασμένων χώρων.

10.Την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης ήτοι Τεχνική Περιγραφή, Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τιμολόγιο, Προμέτρηση και Προϋπολογισμό.

11.Την σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ)

Η εν λόγω μελέτη είναι διαδικασία σύνθετη και απαιτεί τήρηση υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας γιατί η διαχείριση αποκατάστασης βλαβών σε ένα τέτοιο έργο μεγάλης κλίμακας, δεν επιτρέπει άστοχες παρεμβάσεις οι οποίες είναι πιθανόν να προκαλέσουν μείζονες κινδύνους. Στα επόμενα κεφάλαια, περιγράφονται αναλυτικά και καθορίζονται τα αντικείμενα της μελέτης ξεχωριστά για κάθε μία από τις προβλεπόμενες επεμβάσεις. Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές των μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Η/Μ) και Οικοδομικών Έργων καθώς και των αποφάσεων έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμούμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.3316/2005.