Ανακατασκευή Γηπέδου 7X7 Κατούνας (με συνθετικό χλοοτάπητα)

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή - βελτίωση του γηπέδου μέσω της τοποθέτησης συνθετικού τάπητα, της  πλήρωσης του πέλους με διαστρωμάτωση χαλαζιακής άμμου και της γραμμογράφησης του αγωνιστικού χώρου.

Προϋπολογισμός: 129.350,00€

Στόχοι/Οφέλη: Αρχικά θα δοθεί λύση στους συλλόγους ποδοσφαίρου της περιοχής και των λοιπών αθλητικών συλλλόγων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Εν συνεχεία, θα αποτελέσει πόλο έλξης του αθλητισμού των γειτονικών περιοχών και ταυτόχρονα θα συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας από πλευράς κοινωνικού και οικονομικού αποτελέσματος.

Κωδικός Σ.Α.: 2018ΕΠ00100015

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Υλοποίηση: Άλλος φορέας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο