Βελτίωση Δρόμου Δρυμώνας - Νεροσύρτης (Β΄Φάση)

Περιγραφή

Οι εργασίες αποσκοπούν στην βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου του ορεινού Θέρμου. Με την υλοποίησή του βελτιώνεται η σύνδεση των ορεινών οικισμών της Τριχωνίδας και του Θέρμου με τα αστικά κέντρα του Θέρμου και του Αγρινίου. Οι εργασίες γενικά περιλαμβάνουν την
αποπεράτωση της διαπλάτυνσης του οδικού άξονα, κατασκευή τεχνικών, επένδυση τάφρου σε τμήμα του δρόμου, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση σε όλο το μήκος του δρόμου. καθώς και κατασκευή οριζόντιας και κάθετης σήμανση του τμήματος.

Προϋπολογισμός: 1.200.000,00€

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του έργου είναι η  ομαλή και χωρίς κίνδυνους κυκλοφορία των οχημάτων επί του επαρχιακού οδικού δικτύου. Η εκτέλεση των εργασιών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα της οδού, να καταστεί όσο το δυνατόν ασφαλέστερη η διέλευση των οχημάτων και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ατυχημάτων. 

Κωδικός Σ.Α.: 2018ΕΠ00100035

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο