Αποκατάσταση ζημιών των γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015

Περιγραφή

Θα γίνει αποκατάσταση των ζημιών των γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου , που προκλήθηκαν από τη θεομηνία που έπληξε τη περιοχή τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015.Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν αφορούν αποχωματώσεις συσσωρευμένων προιόντων, καθαιρέσεις αρμολογημάτων, καθαιρέσεις ανωδομών από λιθοδομή, κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή, λιθοδομές ανωδομών, διαμόρφωση όψεων λιθοδομών, αρμολογήματα όψεων λιθοδομών, τοποθέτηση ελκυστήρων, εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης.

Προϋπολογισμός: 108.997,26€

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση των ζημιών των γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου

Κωδικός Σ.Α.: 2015ΕΠ00100016

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Σε εξέλιξη