Συντήρηση- Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας της Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο – Καρπενήσι” & “Αγρίνιο – Θέρμο

Περιγραφή

 Οι εργασίες, που προβλέπεται να εκτελεστούν, αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών – βλαβών της Ε.Ο. για την επαναφορά της στην αρχική της κατάσταση (οι εργασίες αυτές αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό και κύριο – βασικό στοιχείο του έργου), στην άρση της επικινδυνότητας σε τμήματα της, στην παρακολούθηση και καταγραφή των προβλημάτων του οδικού άξονα ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και στην κάλυψη άκρως επειγουσών αναγκών, λόγω καιρικών συνθηκών, ώστε να εξασφαλισθεί η οδική ασφάλεια των χρηστών της οδού, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του έργου.

Προϋπολογισμός: 2.500.000,00€

Στόχοι/Οφέλη: Φυσικό Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του τμήματος της Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο – Καρπενήσι” & “Αγρίνιο – Θέρμο" αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κωδικός Σ.Α.: 2014ΕΠ50100002

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο