title?>

Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων

Υποέργο 1:  α) Βελτιώσεις Αναβατήρων

                     β) Βοηθητικά Συστήματα

Υποέργο 2:  α) Παρεμβάσεις ανασχεδιασμού στις πίστες, έργα Πολιτικού Μηχανικού 

                     β) Βελτιώσεις – Συμπληρώσεις Κτιριακής Υποδομής

Υποέργο 3:   Σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού 

 

Προυπολογισμός: 19.418.636,00€ (2018ΕΠ00100022)

Στόχοι/Οφέλη:  Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου θα είναι μόνιμα. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση θα είναι θετικές κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, με τη δημι­ουργία νέων θέσεων εργασίας για τους ανθρώπους που θα απασχοληθούν στην κατασκευή του έργου. Στα 30 χρόνια λειτουργίας του το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων εκτός από την ανάπτυξη της χιονοδρομίας έχει συμβάλει σημαντικά την οικονομία της περιοχής. Στο Δήμο Καλαβρύτων και στους όμορους δήμους παρατηρείται μια διαφοροποίηση του παραγωγικού μοντέλου με την ανάπτυξη αρκετών τουριστικών κλάδων (ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, αναψυχή, υπηρεσίες) δίπλα στους παραδοσιακούς κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Η οικοδομική δραστηριότητα, επίσης, γνώρισε άνθηση και ως αποτέλεσμα υπήρξε η ανάπτυξη αρκετών σχετικών επιχειρήσεων (κατασκευές – επισκευές, μεσίτες κ.λπ.). Εκτιμάται ότι ο έμμεσος και άμεσος τζίρος που συνδέεται με τη λειτουργία του ΧΚΚ αντιστοιχεί περίπου στο 0,15% του νομαρχιακού ΑΕΠ ή (σταθμίζοντας με την απασχόληση) στο 5% του Α.Ε.Π. της ευρύτερης ορεινής ζώνης του Δήμου Καλαβρύτων.

Ο Νομός Αχαΐας έχει πληθυσμό 310,6 χιλ. κατοίκων (με βάση την Απογραφή του 2011), ενώ η πρωτεύουσα του Νομού η Πάτρα έχει πληθυσμό 214,6 χιλ. κατοίκους. Η απασχόληση στο Νομό με βάση την Απογραφή του 2011 ανερχόταν σε 97,0 χιλ. άτομα, ενώ η ανεργία ανερχόταν στο 21,1% έναντι 16% σε σχέση με την απογραφή του 2001, παρουσίασε δηλαδή σημαντική αύξηση που υπερβαίνει το 30%. Τα Καλάβρυτα έχουν πληθυσμό 11,2 χιλ. κατοίκων και απέχουν 100 km από την Πάτρα και 200 km ή 2 ώρες από την Αθήνα. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού ανέρχεται στα 13,2 χιλ. Ευρώ με βάση τα στοιχεία του 2015 έναντι 17,8 χιλ. Ευρώ το 2008. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια εμφάνισε μείωση μεγαλύτερη από το 25% και ευρίσκεται περίπου στο 80% του ΑΕΠ της χώρας. Ο Νομός Αχαΐας εμφανίζει δυναμική τουριστική ανάπτυξη (34,5% αύξηση των διανυκτερεύσεων μεταξύ του 2016 και του 2008). Με βάση τα επίσημα στοιχεία του 2016 συμμετέχει με το 41,8% των αφίξεων και το 35,6% των διανυκτερεύσεων στην τουριστική δραστηριότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα, η περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων συγκεντρώνει πάνω από το 5% της τουριστικής δραστηριότητας του Νομού Αχαΐας, αλλά κατ’ εκτίμηση τουλάχιστον το 20% του χειμερινού ορεινού τουρισμού του Νομού.

Όλη η ευρύτερη περιοχή έχει επαρκείς τουριστικές ανωδομές και ένα πολύ πλούσιο απόθεμα φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται:  Το Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού που χαρακτηρίζεται για τη σπάνια πανίδα και χλωρίδα, το περίφημο φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού κ.λπ., Τα Καλάβρυτα συνδέονται με την αρχαία παράδοση και τη μυθολογία, καθώς επίσης με την επανάσταση του 1821, ενώ μαρτύρησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από το Γερμανικό Στρατό Κατοχής, Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος, Η Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, Το Σπήλαιο Λιμνών – Καστριών, Σημαντικοί παραδοσιακοί ορεινοί οικισμοί, Πεζοπορικές διαδρομές κ. α. Η περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίηση των πόρων αυτών είναι σημαντικός όρος για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την ανάπτυξη του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή. Εκτιμάται ότι η ισχυροποίηση του ΧΚΚ μπορεί να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση με τις ισχυρές συνέργειες που θα προκαλέσει.

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι προσωρινές και μόνο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου (σκόνη από τις εκσκαφές, ηχορύπανση από τα σκαπτικά μηχανήματα και τα φορτηγά κ.λπ.). Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου θα είναι μόνιμα.

Επιπλέον : 

  • Η αύξηση της ονομαστικής (μέγιστης) μεταφορικής ικανότητος καθώς και η αύξηση της πράγματι επιτυγχανόμενης (βελτίωση αξιοποίησης και διαθεσιμότητας). Σημαντικό είναι ότι η διαθεσιμότητα ορίζει και το ποσοστό των πιστών που μπορούν να λειτουργήσουν.
  • Με τον ανασχεδιασμό των διαδρομών στις πίστες και τη δημιουργία νέων επιτυγχάνεται αύξηση της χωρητικότητας του ΧΚΚ σε σκιέρς ικανή για την αποφόρτιση των ημερών αιχμής.
  • Η αναβάθμιση του Αχιλλέα σε αποσυμπλεκόμενο (χαμηλής ταχύτητας επιβίβασης – αποβίβασης < 0,3m/sec) τύπο, με κλειστά οχήματα ώστε να είναι προσιτό το ΧΚΚ, και ειδικότερα η περιοχή της Βαθειάς Λάκκας, σε ευρύτερο κοινό, εκτός από τους χιονοδρόμους. Η επιλογή αυτού του τύπου οχημάτων και τρόπου επιβίβασης (σε χαμηλή ταχύτητα) προσφέρει επι πλέον:

-   Δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ

-   Ευχερή αποκομιδή απορριμάτων σε συμβατά με τα οχήματα containers

Επίσης προβλέπεται η αγορά και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων διαφόρων κατηγοριών και αντίστοιχες πύλες με καρταναγνώστες και τουρνικέ, που επιτρέπουν την είσοδο σε κάθε αναβατήρα μόνον με τον αντίστοιχο τύπο του εισιτηρίου. Κύρια πλεονεκτήματα, πλέον της ασφάλειας που απορρέει από την παρακολούθηση της κίνησης, είναι η άνετη εξυπηρέτηση των πελατών και η δυνατότητα εφαρμογής στοχευμένης τιμολογιακής πολιτικής.