Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Περιγραφή

Το παρόν έργο αφορά την αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα μεταξύ 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015. Οι εργασίες αφορούν εργασίες άρσης επικινδυνότητας λόγω διαβρώσεων του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας ή των πρανών των οδών, επούλωσης λάκκων με ασφαλτόμιγμα, εργασίες αποκατάστασης της βατότητας, τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων, εργασίες επέκτασης τεχνικών έργων και κατασκευή νέων τεχνικών έργων.

Προϋπολογισμός:450.000,00 €

Στόχοι/Οφέλη:Οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση χωρίς καμία αλλαγή των χαρακτηριστικών της. 

Κωδικός Σ.Α.: 2014ΣΕ57100004 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείων (Έργα σε Συλλογική Απόφαση Υπουργείων υλοποιούμενα από την ΠΔΕ) - ΠΔΕ Υπουργείων

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο