Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 11:51

INTERREG-GREECE-ITALY "TAGs" Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ομάδων τοπικής δράσης

tags-logo-web

TAGs - Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ομάδων τοπικής δράσης

Περιγραφή – Στόχοι του έργου:

Το έργο TAGs αποσκοπεί στην υποστήριξη δημόσιων φορέων, ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων,  επιχειρηματικών και τοπικών παραγόντων ενδιαφερομένων να αναπτύξει την καινοτομία στον τομέα της αγροδιατροφής. Συγκεκριμένα πρόκειται να δημιουργηθεί διασυνοριακό cluster συνεργασίας (cross-border projects) και πιλοτικές δράσεις ώστε να παρέχονται  υπηρεσίες με τελικό στόχο την αξιοποίηση της καινοτομίας στους τομείς της επιστημονικής τεχνογνωσίας και της τεχνολογικής προόδου. Στόχος η βελτίωση της αποδοτικότητας της γεωργικής παραγωγής και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και συνακόλουθα της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η επιστημονική εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας αφορά σε μία στρατηγική καινοτομίας η οποία εφαρμόζεται στην γεωργία και επιτρέπει, χάρη στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, μία σημαντική αύξηση στην παραγωγικότητα της καλλιέργειας  με σεβασμό στο περιβάλλον όπως την μείωση της κατανάλωσης νερού και χημικών.

Οι στόχοι του έργου είναι:

 1. Ο ορισμός, η ανάπτυξη και η επικύρωση καινοτομικών υπηρεσιών υποστήριξης που βασίζονται στη χρήση απομακρυσμένης και εγγύς ανίχνευσης για την εφαρμογή οικονομικά αποδοτικής λύσης σε μεγάλες καλλιέργειες που απαιτούν νερό και για την παρακολούθηση και ανίχνευση φυτικών ασθενειών.
 2. Η δημιουργία δύο διαφορετικών πιλοτικών καλλιεργειών στην περιοχή της Απουλίας και στην Ελλάδα για τη μεταφορά καινοτομιών στους ενδιαφερόμενους και στο ευρύ κοινό.
 3. Η ανάπτυξη εργαλείου ΤΠΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης στη γνώση και την ενθάρρυνση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ παρόχων έρευνας και τεχνολογίας, ΜΜΕ και υπευθύνων χάραξης πολιτικής.
 4. Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων με στόχο την εξασφάλιση της πλήρους βιωσιμότητας των ιδιωτικών επενδύσεων.
 5. Η αξιολόγηση των δυσκολιών και των αναγκών προκειμένου να υλοποιηθούν κοινές πολιτικές και στρατηγικές για την αειφόρο ανάπτυξη του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και η εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παρόχων έρευνας και τεχνολογίας.

Εταιρικό Σχήμα

Επικεφαλής εταίρος: CREA - Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και Οικονομίας, Ιταλία

Εταίροι:

 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (RWG)
 • Πανεπιστήμιο Πατρών (πρώηνΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας).
 • CETMA - Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο για Σχεδιασμό Τεχνολογίας Και Υλικών, Ιταλία
 • GAL - Τοπική Ομάδα Δράσης στην Ιταλία (Terra dei Trulli e di Barsento)

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 885.000 € από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ιnterreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ

Διάρκεια έργου: 15.05.2018 – 14.05.2020 (24 μήνες)

Ιστοσελίδα προγράμματος:

Ενδεικτικά Δελτία Τύπου:

 


TAGs - Technological and business innovation services to stimulate the local Agro-Food ecosystems and to support a cross border collaboration among local action Groups

Project Description

TAGs challenge is to stimulate and promote technological and business innovations in agriculture sector and creating a heterogeneous cross border multidisciplinary cluster composed by research and innovation actors, policy makers and enterprises from the West Greece and Apulia regions. Thanks to TAGs project Agro-food SMEs and research organizations working together to make food process more efficient and reduce the environmental impact.

Innovative technologies, sensors, drones and Artificial Intelligence dedicated to precision agriculture: water saving, reduction in chemical product use, quality product prediction, are some of the most important results of TAGs project. Partners representing different target groups: Researchers, Agro-Food SMes, Technology Providers and Policy Makers work together both from Greece and Italy to identify S.M.A.R.T. solutions for supporting the Agro-food business sector, its sustainable development and at the same time to protect the environment from pollution and excessive exploitation.

Two Pilot fields equipped with advanced technologies will be realized: one in Italy and one in Greece, where all interested people can see the impact of the identified solutions for precision farming. But TAGs, is not only technology, it is: education, sensitization and cooperation. A new Transnational Action Group will be defined to strengthen and improve the cooperation among local action groups and all other stakeholders to promote and improve the international competitiveness of Agro-food sector and at the same time to stimulate through the paradigm of open innovation research and technological development much more closer to real market needs.

Results:

 • Targeted stakeholders: Researchers, Businesses, Policy Makers sensitized and directly involved in innovation processes related to precision farming.
 •  Improved cooperation between research and Agro-food SMEs.
 • Two pilot fields to demonstrate to all interested people – targeted stakeholders and wide public – the effectiveness and benefit derived from the application of Precision Farming.
 • Improvement of knowledge regarding technologies, methodologies and regulations related to Precision Farming.
 • More attention to environmental impact reduction, and at the same time, significant enhancements in Greek and Italian Agricultural Production Chain.
 • Transnational Action Group - Cross Border Cluster adopting Open Innovation 2.0 paradigm.

Partnership

Lead Partner: CREA - Council for Agricultural Research and Economics

Partners:

 • CETMA - European Research Center for Technologies Design and Materials
 • GAL - Local Action Group “Terra dei Trulli e di Barsento”
 • University of Patras (former Technological Educational Institute of Western Greece - TEIWG)
 • RGW - Region of Western Greece

Program website:https://www.facebook.com/TagsProject & https://twitter.com/tags_project

Links:

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 12:11
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.