//
Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021
Παρασκευή, 09 Αύγουστος 2019 09:02

Συνάντηση του έργου TAGS - Συνεργασία εταίρων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστημίου Πατρών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 26 Ιουλίου 2019, η συνάντηση συνεργασίας εταίρων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του έργου TAGs - «Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ομάδων τοπικής δράσης», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα InterregV/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η πρόοδος του έργου και η πορεία της εφαρμογής μεθόδων Γεωργίας Ακριβείας στην περιοχή της αποξηραμένης λίμνης της Αγουλινίτσας του Νομού Ηλείας και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας, η οποία παρουσιάζει σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, έγινε αναφορά στην προοπτική να πραγματοποιηθούν και νέες επιδεικτικές εφαρμογές στους νομούς Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, σε καλλιέργειες αμπέλου και ελιάς για την ενθάρρυνση υιοθέτησης τεχνικών Γεωργίας Ακριβείας από ομάδες παραγωγών και επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2019.

Επόμενο στόχο στην υλοποίηση του έργου θα αποτελέσει η προώθηση παροχής κινήτρων για την εφαρμογή και προώθηση τεχνολογικών και επιχειρηματικών καινοτομιών στον αγροτικό τομέα και τη δημιουργία ενός διασυνοριακού cluster αποτελούμενου από φορείς έρευνας, καινοτομίας και χάραξης πολιτικών καθώς και από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Απουλία της Ιταλίας.

Τέλος, κατά την τηλεδιάσκεψη με τον επικεφαλής εταίρο του έργου υπήρξε ενημέρωση ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος έχει επιλέξει το βίντεο παρουσίασης του έργου TAGs (www.facebook.com/interregreeceitaly/posts/672035519935588) για το διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο.

Παρόντες στη συνάντηση εργασίας ήταν η υπεύθυνου έργου Ελένη Κακαρίδη και η οικονομική υπεύθυνη Χριστίνα Γεωργοπούλου μαζί με το προσωπικό της ομάδας έργου TAGs της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ, η οποία είναι και η υπηρεσία υλοποίησης, ενώ η ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Πατρών εκπροσωπήθηκε από τον Επίκουρο Καθηγητή Παντελή Μπαρούχα.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 09 Αύγουστος 2019 09:53