Παρασκευή, 05 Αύγουστος 2016 01:45

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πολιτικής υποστηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια, στην διασύνδεση και στην δικτύωση με θεσμικούς και μη φορείς, τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για το συντονισμό και την παρακολούθηση προτάσεων έργων που υποβάλλονται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συγκροτήθηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/14106/211/16-01-2024 (ΑΔΑ 9ΕΕΧ7Λ6-ΧΑΡ) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/126813/1776/23-04-2024 Απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και κύριο αντικείμενο την ανάλυση και γνωμοδότηση συμμετοχής της ΠΔΕ σε έργα διασυνοριακής, διακρατικής/διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η εν λόγω συμμετοχή εξετάζεται σε συνάφεια με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και λειτουργικών στόχων της ΠΔΕ, συμπεριλαμβανομένης και της επιχειρησιακής της δυνατότητας.

Έχοντας επίσης υπόψη ότι η συμμετοχή της ΠΔΕ μπορεί να λάβει, είτε την μορφή ενεργού «εταίρου» («partner» ή «associated partner») σε πρόταση συνεργασίας, είτε τη μορφή υποστήριξης με συγκεκριμένη επιστολή υποστήριξης («Letter of Intent») της πρότασης συνεργασίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να προσδιορίσουν το αίτημά τους, κάνοντας χρήση των αντίστοιχων εγγράφων και συγκεκριμένα:

  1. Για την συμμετοχή της ΠΔΕ ως «εταίρου»  («partner» ή «associated partner») συμπληρώστε στα ελληνικά το Υπόδειγμα 1 το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στην ΟΔΕ/ΠΔΕ τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης, όπως προβλέπεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
  2. Για την «επιστολή υποστήριξης» (Letter of Intent) της ΠΔΕ συμπληρώστε στα ελληνικά το Υπόδειγμα 2 το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στην ΟΔΕ/ΠΔΕ τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης, όπως προβλέπεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που ο φορέας δεν είναι δημόσιος και δεν έχει ξανασυνεργαστεί με την ΠΔΕ θα πρέπει να επισυνάψει στο αίτημά του και τα δύο παρακάτω έγγραφα:

  1. το εν ισχύ καταστατικό του και
  2. την «Υπεύθυνη Δήλωση»

Η υποβολή των αιτημάτων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ode@pde.gov.gr.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή/και διευκρίνηση μπορείτε να καλείτε την γραμματεία της ΟΔΕ στο τηλέφωνο: 2613 613 620.


Συμμετοχή Π.Δ.Ε. σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 29 Απρίλιος 2024 16:40
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.