title?>

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες για τον καθαρισμό και  μόρφωση  της   κοίτης  και των πρανών των υδατορεμάτων του Ν. Ηλείας, τόσο των κύριων ποταμών και χειμάρρων όσο και των δευτερευόντων υδατορεμάτων και κλάδων αυτών.

Κωδικός Σ.Α.:  2016ΕΠ50100002

  • Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και Ν. Ηλείας Έτους 2019-2020.
    Προϋπολογισμός: 4.000.000,00