Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2019-2020

Περιγραφή

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών του δικτύου Φωτεινής Σηματοδότησης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Προϋπολογισμός: 1.209.677,42 €

Κωδικός Σ.Α.: 2014ΕΠ50100002

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση βλαβών του δικτύου Φωτεινής Σηματοδότησης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο