Αποκατάσταση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αιτ/νίας

Περιγραφή

Το παρόν Έργο αποτελεί Υποέργο του "Αντιμετώπιση Ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου, 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2017 στο Επαρχιακό Δίκτυο της Π.Ε. Αιτ/νίας" και αναφέται σε αποκατάστασεις βλαβών που θα πραγματοποιηθούν στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Αιτ/νίας.

Προϋπολογισμός: 750.640,00€

Κωδικός Σ.Α.: 2017ΕΠ80100011

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του Έργου είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν απο τις Θεομηνίες. 

 

 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Σε εξέλιξη