Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι

Περιγραφή

Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων–κατολισθήσεων–διαβρώσεων του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας ή των πρανών των οδών, επουλώσεις λάκκων με ασφαλτόμειγμα, εργασίες αποκατάστασης της βατότητας, σήμανσης και τοποθέτησης ή τυχόν αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, εργασίες αποκατάστασης ή συμπλήρωσης - επέκτασης τεχνικών έργων, στο δρόμο Διάσελο - Καλέντζι.

Προϋπολογισμός: 2.500.000,00€

Στόχοι/Οφέλη: Με το προτεινόμενο έργο θα αρθεί η επικινδυνότητα στον δρόμο Διάσελο –  Καλέντζι.  

Κωδικός Σ.Α.: 2014ΣΕ57100004

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείων (Έργα σε Συλλογική Απόφαση Υπουργείων υλοποιούμενα από την ΠΔΕ) - ΠΔΕ Υπουργείων

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο