Στερέωση Αίθουσας Α1 Κάστρου Χλεμούτσι Π.Ε. Ηλείας

Περιγραφή

Το έργο αναφέρεται σε εργασίες στερέωσης – επισκευής της οροφής, της τοιχοποιίας και των ανοιγμάτων της αίθουσας Α1, καθώς και δημιουργία πληροφοριακής υποδομής για ΑΜΕΑ στο Κάστρο Χλεμούτσι, το οποίο αποτέλεσε το ισχυρότερο κάστρο του φραγκικού πριγκιπάτου της Αχαΐας και είναι  ένα από τα σημαντικότερα και πιο καλοδιατηρημένα Κάστρα της Ελλάδας και αποτελεί εξαιρετικό δείγμα φρουριακής αρχιτεκτονικής της εποχής της Φραγκοκρατίας στην Πελοπόννησο.

Προϋπολογισμός: 495.880,03€

 

 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Υλοποίηση: Άλλος φορέας

Νομός

Ηλεία

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο