title?>

Συντήρηση - Αποκατάσταση και άρση Επικινδυνότητας ΝΕΟ Πατρών Πύργου ΕΟ 9α

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του τμήματος της Ε.Ο. 9α ‘’Πάτρα – Πύργος’’ αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μήκους περίπου 86 χιλ., [από Χ.Θ.: 8+700 έως Χ.Θ: 95+000 (Πύργος)].

Οι εργασίες, που προβλέπεται να εκτελεστούν, αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών – βλαβών της Ε.Ο. για την επαναφορά της στην αρχική της κατάσταση (οι εργασίες αυτές αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό και κύριο – βασικό στοιχείο του έργου), στην άρση της επικινδυνότητας σε τμήματα της, στην παρακολούθηση και καταγραφή των προβλημάτων του οδικού άξονα ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και στην κάλυψη άκρως επειγουσών αναγκών, λόγω καιρικών συνθηκών, ώστε να εξασφαλισθεί η οδική ασφάλεια των χρηστών της οδού, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του έργου.

Συνοπτικά το φυσικό αντικείμενου του έργου περιλαμβάνει:

  • Χωματουργικές εργασίες για: καθαρισμό τάφρων, αγωγών, οχετών, εξωτερικού ορίου οδοστρώματος (με ή χωρίς στηθαία), κοίτης ποταμών – ρεμάτων, διάνοιξη - διαμόρφωση τάφρων, κατασκευή επιχωμάτων, εκσκαφές εδαφών, καθαιρέσεις, άρση καταπτώσεων, άμεση αντιμετώπιση επειγουσών & απρόβλεπτων περιστάσεων καθώς και επιτήρηση & καταγραφή προβλημάτων του οδικού άξονα
  • Τεχνικές εργασίες για: επισκευή - συντήρηση υφισταμένων μικρών τεχνικών έργων (τάφροι, φρεάτια, αγωγοί, κλπ.) ή κατασκευή νέων, όπου απαιτείται, για την απορροή των ομβρίων.
  • Εργασίες οδοστρωσίας στην παράλληλη της Ε.Ο. Πατρών – Πύργου οδό, περί τη Χ.Θ.: 39+000 (περιοχή Βουπρασίου), μήκους 1.100,00 μ. περίπου και μέσου πλάτους 7,00 μ. καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί (περιορισμένης έκτασης).
  • Εκτεταμένες ασφαλτικές εργασίες συντήρησης των υφισταμένων φθαρμένων ή ολισθηρών τμημάτων (αφού προηγηθεί: απομάκρυνση της παλαιάς ασφαλτικής στρώσης, αποκατάσταση της οδοστρωσίας και ενίσχυση του εδαφικού υποβάθρου αν απαιτείται).
  • Εργασίες σήμανσης-ασφάλισης για τη συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων στηθαίων ασφαλείας, την τοποθέτηση νέων, την επιδιόρθωση υφισταμένων πινακίδων και τοποθέτηση νέων, τη διαγράμμιση των τμημάτων που έχουν εκτελεσθεί ασφαλτικές εργασίες ή επαναδιαγράμμιση τμημάτων του οδικού τμήματος καθώς και την τοποθέτηση των απαιτουμένων χειλιομετρικών δεικτών.
  • Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού σε όλο το μήκος της Ε.Ο.
  • Εργασίες πρασίνου σε όλο το μήκος της οδού (κλάδεμα, διαμόρφωση- ανανέωση- κοπή, βοτάνισμα–εκρίζωση-κόψιμο φυτών, θάμνων, δένδρων).