Αποκατάσταση Βλαβών απο Θεομηνία στις 28-02-2018 σε Δήμους της Π.Ε. Ηλείας

Περιγραφή

Οι προς εκτέλεση εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος, την άρση καταπτώσεων, την αποκατάσταση πρανών που αποσταθεροποιήθηκαν με κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ή σεραζανέτ σε θέσεις όπου προκλήθηκαν βλάβες, την αποκατάσταση αποχετευτικών συστημάτων των οδών καθώς και στην αποκατάσταση στοιχείων σήμανσης και ασφάλειας των οδών (πινακίδες, διαγράμμιση,στηθαία ασφαλείας).

Προϋπολογισμός4.175.000,00€

Κωδικός Σ.Α.: 2018ΕΠ80100004

Στόχοι/Οφέλη: Οι εργασίες αποσκοπούν στην αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια του Δήμου Κρεστένων- Ανδρίτσαινας και  του Δήμου Ζαχάρως.

Το παρόν Έργο αποτελείται απο 2 Υποέργα:

Υποέργο 1ο: Αποκατάσταση βλαβών απο θεομηνία εντός των ορίων του Δήμου Ζαχάρως Π.Ε. Ηλείας  -  Προϋπολογισμός: 1.615.000,00 €

Υποέργο 2ο: Αποκατάσταση βλαβών απο θεομηνία εντός των ορίων του Δήμου Κρεστένων - Ανδρίτσαινας Π.Ε. Ηλείας Προϋπολογισμός:2.560.000,00 €

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Ηλεία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο