Τοπογραφικές και Γεωερευνητικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας

Περιγραφή

Το προς μελέτη έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών υπαίθρου, εργαστηριακών δοκιμών καθώς και εργασίες γραφείου για υποστήριξη μελετών αποκατάστασης κατολισθήσεων, περιλαμβάνοντας  τοπογραφικές εργασίες και γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου.        

Προϋπολογισμός: 166.300,00 €

Στόχοι/Οφέλη: Η εκπόνηση γεωτεχνικών ερευνών και μελετών κρίνεται αναγκαία διότι τα συμπεράσματά τους θα οδηγήσουν στο σχεδιασμό των κατάλληλων έργων για τη μόνιμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Κωδικός Σ.Α.: 2018ΚΑΠ1405001

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) - ΚΑΠ Περιφέρειας

Νομός

Ηλεία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο