Κατασκευή νέων τεχνικών στην επαρχιακή οδό Αμαλιάδα-Γεράκι στην περιοχή οικισμού Γερακίου

Περιγραφή

Το έργο αναφέρεται σε εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν για την βελτίωση των συνθηκών απορροής των ομβρίων υδάτων στην Επαρχιακή οδό Αμαλιάδα - Γεράκι στο τμήμα προς Γεράκι και αφορά στην κατασκευή δύο νέων εγκάρσιων τεχνικών και την ανακατασκευή ενός υφιστάμενου το οποίο έχει πλήρως φραχθεί από φερτά υλικά. Οι θέσεις κατασκευής τους είναι αυτές στις οποίες έχει διαπιστωθεί συσσώρευση όμβριων υδάτων στο οδόστρωμα. 

Προϋπολογισμός: 63.000,00 €

Στόχοι/Οφέλη: Το έργο περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για τη βελτίωση των συνθηκών απορροής των ομβρίων υδάτων στην Επαρχιακή Οδό Αμαλιάδα - Γεράκι

Κωδικός Σ.Α.: 2018ΚΑΠ1408003

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) - ΚΑΠ Περιφέρειας

Νομός

Ηλεία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο