title?>

Αντιμετώπιση απρόβλεπτων προβλημάτων οδικής ασφάλειας στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΕ για την τριετία 2019-2021

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν, θα έχουν ως στόχο την άρση της επικινδυνότητας και θα επιδιώκουν την επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση  και θα περιλαμβάνουν κυρίως άρση καταπτώσεων πρανών και βράχων, τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωμάτων, αποχιονισμούς, αποκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού, στηθαίων ασφαλείας, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, καλυμμάτων φρεατίων καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει μετά από την δράση έντονων καιρικών φαινομένων ή άλλων, που πιθανόν θα παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης του έργου.

Προϋπολογισμός: 2.500.000,00€

Κωδικός Σ.Α.:  2018ΕΠ50100000

Στόχοι/Οφέλη: Σκοπός του παρόντος έργου είναι η δυνατότητα άμεσης επέμβασης για την άρση Επικινδυνότητας από Κατολισθητικά φαινόμενα είτε αυτά παρουσιάζονται σε εδαφικά είτε σε βραχώδη πρανή, από καθιζήσεις του οδοστρώματος, από χιονοπτώσεις και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή και χωρίς κινδύνους κυκλοφορία των οχημάτων στο Ε.Ο.Δ..