Αποκαταστάσεις Βλαβών από Φυσικές Καταστροφές στο Δήμο Ερυμάνθου

Περιγραφή

Το Έργο αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών απο τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ερυμάνθου στις 28-29/11/2016.

Προϋπολογισμός: 2.299.011,49€

Κωδικός Σ.Α.:2017ΕΠ80100006

Στόχοι/Οφέλη:Στόχος του Έργου είναι η αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο