Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Παραπείρου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας

Περιγραφή

Το παρόν Έργο αποτελεί Υποέργο του Έργου "Συντήρηση αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας". Οι προτεινόμενες εργασίες αφορούν τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων και την αποκατάσταση-επισκευή υφισταμένων σαραζανέτ, αναβαθμών και λεκανών ηρεμίας κατά μήκος του ποταμού Παραπείρου και όμορων χειμάρρων και κλάδων αυτού.

Προϋπολογισμός: 500.000,00 €

Ποσό Σύμβασης: 137.121,25 €

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του έργου είναι η  προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών, προσβάσεων του ζωικού κεφαλαίου της αγροτικής παραγωγής κ.λ.π.

Κωδικός Σ.Α.:  2015ΕΠ50100002

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Σε εξέλιξη