Συντήρηση επαρχιακών δρόμων ορεινής Τριχωνίδας Δήμου Θέρμου

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην συντήρηση και βελτίωση των επαρχιακών δρόμων ορεινής Τριχωνίδας Δήμου Θέρμου.

Προϋπολογισμός: 3.500.000,00€

Στόχοι/Οφέλη: Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του δρόμου και η άρση της  επικινδυνότητας.

 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί πόροι) - ΠΔΕ Περιφέρειας

Νομός

Αιτωλοακαρνανία

Κατάσταση

Ενταγμένο/Εγκεκριμμένο