Αποχέτευση και επεξεργασία Λυμάτων Δήμου Καλαβρύτων

Περιγραφή

Ο βιολογικός καθαρισμός Καλαβρύτων είναι ένα έργο που προστατεύει το εξαιρετικό, φυσικό περιβάλλον των Καλαβρύτων και βελτιώνει και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Στον βιολογικό καθαρισμό Καλαβρύτων χρησιμοποιούνται υπερσύγχρονα συστήματα στα οποία περιλαμβάνονται:

α)  Δίκτυο Αποχέτευσης της πόλης, περίπου 17 χλμ.

β)  Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων.

Προυπολογισμός:1.448.315,00€

Στόχοι/Οφέλη: Όλοι οι κάτοικοι και επαγγελματίες των Καλαβρύτων, οι οποίοι έχουν κατασκευάσει τις εσωτερικές συνδέσεις τους, μπορούν να τις συνδέσουν με το φρεάτιο που βρίσκεται μπροστά από την ιδιοκτησία τους, ώστε τα λύματά τους να διοχετεύονται στον αγωγό αποχέτευσης και μέσω αυτού στο βιολογικό καθαρισμό Καλαβρύτων.

 

Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση

Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ - ΕΣΠΑ Τομεακά Προγράμματα

Νομός

Αχαΐα

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο

Επιπλέον πληροφορίες